اکسپرس اینتری (Express Entery)

روش اکسپرس اینتری که برای اولین بار در سال 2015 معرفی شد، به اصلی ترین مسیر مهاجرت نیروی کار متخصص به کانادا و یکی از محبوب ترین روش های مهاجرتی در سطح جهان تبدیل شده است.
اداره امور مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) برای سه برنامه مهاجرتی، از سیستم اکسپرس اینتری استفاده می کند.
افراد و خانواده هایی که مایل به اقامت دائم در کانادا هستند، در صورت اقدام و اخذ امتیاز قابل قبول در این روش، می توانند تنها در طی چند ماه مقیم کانادا شوند.
متقاضیان می توانند با تکمیل و ارسال فرم ارزیابی رایگان ، از سطح امتیازات خود در این سیستم اطلاع یابند. امتیازات شما محاسبه و نتیجه از طریق پست الکترونیکی ارسال خواهد شد.
در صورتی که واجد شرایط درخواست از طریق اکسپرس اینتری نباشید، کارشناسان ما در ماورا طی مشاوره اولیه مناسب ترین روش مهاجرت به کانادا را با شما در میان خواهند گذاشت.