ترجمه مدارک

کاریابی بین المللی ماورا با همکاری دارالترجمه های رسمی مورد اعتماد خود و به منظور جلوگیری از اتلاف وقت متقاضیان و پراکندگی امور، خدمات ترجمه رسمی مدارک با تایید وزارت دادگستری و وزارت خارجه ارائه می دهد.
برای آگاهی از مدارک لازم ، کارشناسان مجرب ماورا آماده پاسخگویی به شما می باشند.