درخواست اقامت دائم

کسب اقامت دائم (PR یا Permanent Residency) کانادا از روش های مختلف امکان پذیر است. با توجه به مشخصات فردی، تحصیلی، سطح تسلط به زبان انگلیسی یا فرانسه و سایر مشخصات شما که در فرم ارزیابی ارائه می دهید، ما قادر خواهیم بود که طی مشاوره اولیه مناسب ترین روش برای مهاجرت به کشور کانادا را پیشنهاد دهیم.
در صورت انعقاد قرارداد، به وکالت از طرف شما تمامی مراحل مختلف تا مرحله ی پایانی کار به بهترین نحو انجام خواهد شد. قابل توجه است که درخواست اولیه و مدارک ارائه شده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشند. ما در ماوراء با تعامل سازنده با شما در موفقیت درخواستتان بسیار موثر خواهیم بود.