درخواست ویزا برای افراد خانواده

طبق قانون مهاجرت کانادا، بهم پیوستن افراد خانواده یکی از مهمترین دلایل پذیرش مهاجرت دائم به این کشور است. دولت کانادا به منظور به هم پیوستن افراد خانواده، امکانات ویژه ای برای مهاجرت اعضاء خانواده ی شخصی که اقامت دائم یا تابعیت کانادا را دارد فراهم نموده است.
باید به این موضوع توجه داشت که افراد خانواده از نظر قانون مهاجرت کانادا با تعریف متداول آن تفاوت دارد.
مشاورین ما که دارای پروانه رسمی مشاوره و وکالت در امور مهاجرت از دولت کانادا هستند، شما را راهنمایی خواهند کرد تا به مطلوب ترین شکل به هدف خود برسید.