درخواست پناهندگی

کشور کانادا به تعهدات بین المللی خود نسبت به کسانی که نیاز به کمک و حمایت دارند، احترام گذاشته و عمل می کند. همچنین دولت کانادا می کوشد تا اطمینان حاصل کند که همه قوانین برای حفاظت از امنیت و سلامت شهروندان کشورش اجرا می شود.
پرونده متقاضیان پناهندگی کانادا با توجه به قوانین بین المللی و کانادایی در دادگاهی مستقل در خصوص پناهندگی بررسی و مورد تصمیم گیری قرار می گیرد.
برای اطلاعات بیشتر و انتخاب رویکرد متناسب با شرایط خود، کارشناسان مجرب ماورا آماده خدمت رسانی به شما بوده و می توانید از توضیحات کامل در زمان مشاوره اولیه استفاده نمایید.