زندگی در کشور کانادا

کشور کانادا در سال 2020 برای پنجمین سال پیاپی برای کیفیت بالای زندگی در صدر فهرست رتبه بندی موسسه U.S. News & World قرار گرفت و به عنوان یکی از بهترین کشورهای جهان از نظر سلامت روان طبقه بندی شده است. کانادا در میان دیگر کشورهای پیشرفته جهان، به خاطر کیفیت بالای زندگی شهرت دارد. مواردی چون وجود دانشگاه های مشهور بین المللی، طبیعت زیبا، مهاجرپذیری و حقوق شهروندی، تنوع فرهنگی، امنیت و آسایش خاطر آن را از دیگر کشورها متمایز کرده است.
کشوری پهناور با منابع طبیعی سرشار و جمعیت بسیار کم نسبت به مساحت که فرصت های زیادی برای پیشرفت در کار و تحصیل فراهم نموده است.
مشاورین صاحب صلاحیت ماورا مفتخرند تا مناسب ترین راه را برای رسیدن به بهترین کشور دنیا به شما نشان دهند.