فرهنگ محیط کار در کانادا

کانادا اغلب به عنوان کشور مهاجران نامیده می شود. جمعیت کانادا، از سرتاسر جهان گرد آمده اند. مهاجران با ورود خود به  این کشور،روش زندگی و فرهنگ محیط کارشان را به ارمغان می آورند.
کارفرمایان در سرتاسر کانادا می کوشند تا از جنبه های مختلف فرهنگ های جهان مطلع شوند و بدین ترتیب نیروهای کار را بهتر باهم سازگار کنند. استانداردهای خاصی نیز در محیط های کاری وجود دارد که مهاجران جدید بایستی خود را با آنها وفق دهند. بدین ترتیب می توانند به نحو شایسته تری با محیط کار جدید سازگار شوند. در اینجا بعضی از این استانداردها برای آشنایی با فرهنگ محیط کار در کانادا ذکر می گردد:

زمان

همه باید به موقع در محل کار حضور یابند. در کانادا، کارفرمایان برای وقت شناسی ارزش قائل هستند. اگر شما مجبور به تاخیر یا غیبت در یک روز کاری هستید، باید با کارفرمای خود تماس بگیرید و این موضوع را اعلام کنید. این مسئله در مورد قرارهای ملاقات و جلسات نیز صادق می باشد.

تعامل میان همکاران

محیط های کاری در کانادا معمولا خیلی خشک و جدی نیست. اغلب افراد حتی وقتی مخاطبشان یک مدیر یا سرپرست نیز باشد، یکدیگر را با اسم کوچک خطاب می کنند. افراد مستثنی در این مورد، مقامات رسمی و یا مقامات رده بالاتر هستند.

هنگام سلام کردن به یکدیگر، یا معرفی خود و یا انعقاد یک قرارداد، کانادایی ها معمولا باهم محکم دست می دهند. دست دادن ضعیف ممکن است به عنوان نقطه ضعف تلقی شود. در بعضی فرهنگ ها، ایجاد ارتباط چشمی مستقیم با افراد دیگر و بویژه افراد رده بالا، مودبانه نیست. اما در کانادا، نشانه ای از دوستی و صمیمیت تلقی می شود.

در بعضی از فرهنگ ها، ساکت بودن نشانه احترام تلقی می شود. این رفتار زمانی خوب است که باید به آنچه به شما گفته می شود گوش فرا داده و توجه کنید. اما در کانادا، بیان افکار و به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات به هنگام مقتضی، امر مثبتی محسوب می گردد.

کانادایی ها برای حریم شخصی خود ارزش قائل هستند و به ندرت حین برقراری ارتباط در محیط کار به یکدیگر دست می زنند. قانون نانوشته ای برای حفظ فاصله (باندازه دو بازو) بین افراد وجود دارد. نزدیکتر آمدن ممکن است باعث شود که فرد مقابل شما حین گفتگو عقب برود.

یکی از موارد ارزشمند در محیط کار، توجه به کار گروهی است که در کانادا مورد ستایش می باشد. از کارکنان انتظار می رود در صورت نیاز، به همکاران خود کمک کنند ولو اینکه این کار در شرح وظایف آنها مشخص نشده باشد.

احترام به خود و دیگران

افراد در محل کار (از جمله مدیران و سرپرستان) باید با یکدیگر با احترام رفتار کند. هیچ کس نباید احساس کند که از ارزش کمتری برخوردار است و به هر نحوی مورد تهدید یا تحقیر می باشد.
کارفرمایان می بایست به شأن و منزلت کارکنان خود احترام بگذارند. همچنین مطمئن شوند که فعالیتهای آنها و محیط کارشان عاری از هرگونه تبعیضی می باشد.

قوانین مکتوب

بسیاری از شرکت ها و سازمان ها در کانادا، از سیاست ها و قوانین مکتوب در محل کار برخوردارند. این سیاست ها (آیین نامه ها)، کارکنان را در انجام وظایف خود و ایجاد ارتباط با همکاران، سرپرستان و مدیران راهنمایی می کند. این آیین نامه می تواند برای سازگاری شما با محیط جدید، بسیار مفید باشد.

مصاحبه ی کاری

هرگز برای تحت تاثیر قرار دادن کارفرما، در رزومه ی کاری خود اطلاعات غیرواقعی ننویسید. در صورتی که مشخص شود مدارک تحصیلی یا سابقه ی کاری ذکر شده در رزومه ی شما غیرواقعی هستند، اخراج خواهید شد.

در حین مصاحبه تلفن همراهتان را جواب ندهید، این کار خلاف ادب محسوب می شود.

پس از مصاحبه ی کاری، از شما انتظار می رود در ایمیلی بسیار مختصر از اینکه با شما مصاحبه شده است تشکر کنید و اگر فراموش کرده اید اطلاعاتی را درباره ی خودتان ارائه دهید در این ایمیل، اضافه کنید. 

جلسات کاری

اگر با فرد یا افرادی قرار کاری داشته اید اما نمی توانید در جلسه حاضر شوید، حتماً در اسرع وقت به آنها اطلاع دهید. دیر رسیدن به جلسات و مصاحبه های کاری در فرهنگ کانادایی بی ادبی محسوب می شود. پس حتماً به موقع در محل جلسه حضور یابید.

اطلاعات خصوصی افراد را نپرسید. در فرهنگ کانادایی سوال کردن درباره ی موضوعات شخصی، دارایی و درآمد، سلامتی و بیماری و اعتقادات مذهبی و سیاسی امری خلاف فرهنگ محیط کار در کانادا محسوب می شود.

اگر همکارانی دارید که با رفتارشان شما را آزار می دهند، این موضوع را با سرپرست بخش خود و یا دپارتمان منابع انسانی در میان بگذارید.

در کانادا معمولاً با رییس یک کسب و کار رفتار رسمی تری دارند. ممکن است در صورتی که تمایل دارید با رییستان صحبت کنید، لازم باشد از قبل وقت بگیرید. اما برای صحبت کردن با همکارانتان نیاز به این کار نیست.

برای آگاهی بیشتر از قوانین کار در کانادا، کارشناسان ما در ماورا پاسخگوی شما خواهند بود.