.

مشاوره، راهنمایی، ترسیم تصویری صحیح از مسیر حرکت و همراهی با کارجویان تا دستیابی به هدف نهایی اساس کار ماست.

.

خانم مهشید حصارکوشکی بنیان گذار مؤسسه کاریابی بین المللی ماورا دارای تحصیلات عالی در رشته مهندسی برق می باشد. او با مشاهده آمار فزاینده جوانان جویای کار کشور و عدم امکان اشتغال آنان در چشم انداز نزدیک، با آنکه خود شاغل بود و در حرفه ی مهندسی فعالیت می کرد، همواره دغدغه ی خیل عظیم جوانان هموطن را در سر داشت. وی گسیل جوانان جویای کار به بازارهای خارجی را تنها راه اشتغال آنان در شرایط کنونی کشور تشخیص داد و بر پایه ی این تصور امکان اشتغال و تحصیل و فعالیت اقتصادی هموطنان خود را در خارج از کشور بررسی و راه دستیابی آنان به فعالیت های اقتصادی فرامرزی را مورد مطالعه قرارداد.

با مطالعه آمارها، شرایط کاری، وضعیت فرهنگی و درجه رضایتمندی هموطنانی که در کشورهای مختلف مشغول به کار و زندگی هستند، نهایتا کشور پیشرفته و زیبای کانادا راکه درزمره ی 7 کشور اول صنعتی و ثروتمند جهان می باشد، به عنوان مناسب ترین مقصد برای جویندگان کار، تحصیل و راه اندازی کسب و کار شخصی مورد تایید مطلق قرار داد.

مهشید حصارکوشکی از سال 1396 علاوه بر مطالعه وسیع در زمینه شرایط کار و فعالیت اقتصادی در خارج از کشور ، ارتباط سازنده و گسترده با متخصصین امور مهاجرت کانادا نیز برقرار نمود. او بدین ترتیب دانش خود را در این زمینه ارتقا بخشید و نهایتاً موفق شد در سال 1399 مجوز رسمی تاسیس دفتر کاریابی بین المللی را به منظور اعزام نیروی کار به خارج از کشور اخذ نماید. وی همچنین موفق گردید برای انجام مشاوره و وکالت در امور مهاجرت با مؤسسه ی معتبر AbelWay Immigration که دارای پروانه رسمی از دولت کانادا می باشد، قرار داد همکاری امضاء نماید. به طوریکه مؤسسه مذکور همواره وکیل رسمی فارسی زبان به منظور دادن مشاوره پذیرش و وکالت مشتریان مؤسسه ماورا در اختیار قرار دهد.