مؤسسه ماورا امکان مشاوره تلفنی رایگان با وکیل فارسی زبان متخصص در امور مهاجرت و دارای پروانه رسمی از دولت کانادا را به مدت نیم ساعت برای مشتریان خود فراهم می کند.
پس از مشاوره عمومی رایگان، راهنمایی گرفتن به طور شخصی و تخصصی در ازای پرداخت هزینه مشاوره خواهد بود.
مشاوره تخصصی شامل راهنمایی و مشاوره در موارد زیر است:

 • واجد شرایط بودن یا نبودن شما برای برنامه مورد نظرتان
 • تعیین برنامه هایی که با توجه به شرایط شما امکان پذیر هستند
 • پیشنهاد مناسب ترین برنامه با لحاظ کردن شرایط شما
 • تشریح فرآیند درخواست و رسیدگی به درخواست شما
 • تعیین زمان تقریبی فرآیند رسیدگی (تعیین زمان دقیق غیر ممکن است)
 • تعیین هزینه های مرتبط با برنامه مورد نظر شما

در صورتیکه متقاضی مشاوره شخصی و تخصصی می باشید، انجام مراحل زیر ضروری است:

 • تکمیل فرم اطلاعات شخصی و ارسال اینترنتی آن.
 • درخواست خود را از طریق پست الکترونیکی به نشانی info@mavara.ca ارسال نمایید.
 • هزینه مشاوره را به حسابی که شرکت ماورا از طریق پست الکترونیکی معرفی می کند واریز و یا نقداً در دفتر شرکت پرداخت نمایید.


توضیحات مهم:

 • اطلاعات شما در مؤسسه ماورا و مؤسسات مهاجرتی کانادا کاملاً به صورت محرمانه و خارج از دسترس دیگران حفاظت خواهد شد.
 • مشاوره و راهنمایی وکلای مهاجرتی ما بر اساس اطلاعاتی است که از شما دریافت می شود، لذا دقت فرمایید که اطلاعات ارائه شده دقیق و مطابق با واقعیت باشد.
 • هزینه مشاوره از مبلغ قرارداد متقاضیانی که فرآیند مهاجرتی خود را به ماورا بسپارند، کسر خواهد شد.